Metsätietostandardien erilliset kokonaisuudet ja määrittelyt

Koordinaatisto

Suositus käytettävistä koordinaatistoista on nähtävissä täältä.Puutavaralajit


Koodistot

Tähän skeemaan on koottu kaikki metsävarastandardin käyttämät koodistotyyppiset arvot. Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste KOOD.


Teknisiä ohjeita ja kuvauksia

1. Skeemojen käyttö validoinnissa
XML-sanomat validoidaan skeemoilla paikallisesti koneelle tallennetuista skeemapaketin skeematiedostosisällöistä. Skeemoja ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla verkosta reaaliaikaiseen validointiin.

2. Osoite skeemojen namespacessa
Skeemojen namespacessa on käytetty osoitetta ”http://standardit.tapio.fi/schemas”. Tätä osoitetta ei ole olemassa eikä sen kautta näin ollen ole saatavissa skeemoja validoinnin suorakäyttöön.

Metsävaratiedot

Metsävaratietoja tässä yhteydessä ovat: kuviot kiinteistöittäin ja palstoittain, kuvion perustiedot, kuvion geometria, kuvion puustotiedot (ositekohtaiset tiedot, kuollut puusto, yhteenveto, runkolukusarja, runkolukusarjaositteet), kuvion toimenpiteet (hakkuut ja metsänhoitotyöt), suunnittelu- / toteutustilanne, kuvion vaihtoehtoiset toimenpideketjut (hakkuu- ja metsänhoitotyöketjut) ja kuvion erityispiirteet (aiemmin käytettiin termiä monimuotoisuus). Suositus paikkatiedon (kuviogeometria) esitystavaksi on nähtävissä täältä ja suositus koordinaatistoista on nähtävissä täältä. Edellä mainitut suositukset pätevät kaikille alla oleville versioille.

Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste MV.

Erityispiirretiedot

Erityispiirretietoja (monimuotoisuustietoja) tässä yhteydessä ovat: pistemäiset monimuotoisuuskohteet, viivamaiset monimuotoisuuskohteet, aluemaiset monimuotoisuuskohteet ja myöhemmin mahdollisesti sijainnilliset kohteet laajemminkin.

Sivuston alareunan versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste EP.


Puukauppa ja metsänhoito

Muutosesitykset / tulevat muutokset 2013 – 2017

Muutosesitykset 4/2016 – 5/2017. Päivitetty 17.5.2017.

Tästä linkistä on ladattavissa pdf-muodossa vanhemmat puukauppatietostandardiin esitetytyt muutokset. Päivitetty 27.9.2013