Metsätietostandardien erilliset kokonaisuudet ja määrittelyt

Teknisiä ohjeita ja kuvauksia

1. Skeemojen käyttö validoinnissa
XML-sanomat validoidaan skeemoilla paikallisesti koneelle tallennetuista skeemapaketin skeematiedostosisällöistä. Skeemoja ei ole ainakaan toistaiseksi saatavilla verkosta reaaliaikaiseen validointiin.

2. Osoite skeemojen namespacessa
Skeemojen namespacessa on käytetty osoitetta ”http://standardit.tapio.fi/schemas”. Tätä osoitetta ei ole olemassa eikä sen kautta näin ollen ole saatavissa skeemoja validoinnin suorakäyttöön.

3. Xml-sanomien merkistöt
Tiedonsiirto-osapuolten kannattaa yhdessä ja erikseen varmistua siitä, että merkistöt siirtyvät sanomissa oikein. Yleisimmin haasteita aiheuttavat erikoismerkit, joihin tässä tapauksessa pitää laskea myös esim. kirjaimet ä ja ö. Näihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota:

A) Xml prologi (prolog) (esim. ) sisältää oikean käytetyn merkistön (encoding)
B) Tiedosto tai sanoma tiedonsiirtomenettelyn mukaisella tavalla itsessään (esim. osana SOAP-protokollan mukaista siirtoa) on oikeassa merkistössä
C) Visuaalisesti tarkasteltuna erikoismerkit (esim. ä ja ö) kulkevat tiedonsiirrossa oikein (ä näkyy ä:nä ja ö näkyy ö:nä.


Koordinaatisto

Seuraavia koordinaatistoja suositellaan käytettäväksi paikkatiedon koordinaatistoina sanomissa:

  • EPSG:3067 ETRS-TM35FIN
  • EPSG:3047 ETRS-TM35 (rinnasteinen edellä mainitulle)

Muiden koordinaatistojen osalta käytöstä tulee sopia tiedonsiirto-osapuolten kesken.
Käytetty koordinaatisto esitettävä gml:n srsName -attribuutissa (esim. ”EPSG:3067”).


Koodistot

Tähän skeemaan on koottu kaikki metsävarastandardin käyttämät koodistotyyppiset arvot. Sivuston versiotaulukossa versioiden kirjaintunniste KOOD.

Punaisen kirjan 2019 lajit excel-tiedostona täältä (päivitetty 11.6.2019).

Erityispiirrekoodiston uudelleenryhmittely (päivitetty 23.11.2018)
Erityispiirrekoodisto sisältää kattavasti metsätaloudessa havainnoitavia asioita, sisältäen mm. eläin- ja kasvilajeja, kaavoitukseen ja käyttötarkoitukseen liittyviä luokitteluja ja toiminnanohjaukseen liittyvää sisältöä. Samaisella koodistolla kuvataan myös luontoarvoja tai metsän terveyteen liittyviä seikkoja.

Koodisto on alunperin muodostunut kaksiosaiseksi otsikoilla ”alkuperäiset koodit” ja ”laajennuskoodit”. Standardoinnin yhteydessä on tunnistettu tarpeita jäsennellä koodisto luontevampiin ryhmiin.

Uudelleenryhmittelyä ja sen perusteita on pohdittu vuoden 2018 aikana ja niiden pohjalta on luotu ensimmäinen virallinen esitys tulevaisuuden ryhmittelystä erityispiirrekoodien osalta. Ryhmittelyn yhteydessä ei toistaiseksi puututa itse koodeihin vaan kyse on nimenomaan ryhmittelyn muutoksesta, jossa erityispiirteiden nykyryhmille ”alkuperäiset koodit” ja ”laajennuskoodit” haetaan luontevampaa uutta jaottelua.

Esitys uudeksi ryhmittelyksi on nähtävissä excel-tiedostomuodossa täällä. Alkuperäiset ryhmät löytyvät excelistä ja uusi ryhmittely (kaksi vaihtoehtoista ryhmittelyä tai sisäkkäin toteutettava kaksiportainen ryhmittely) löytyy sarakkeista ”RYHMITTELYESITYS 1 – YKSINKERTAINEN” ja ”RYHMITTELYESITYS 2 – YKSITYISKOHTAINEN”.


Puutavaralajit