Tiedonsiirtosanomat

Yleistä tiedonsiirtosanomista

– Käytettävä XML-sanomien encoding on ”UTF-8”. Poikkeuksista maininnat sanomakohtaisesti.
Sanomakuvaukset ja koodistot excel-muodossa (Päivitetty 29.11.2018). Uusia sanomia päivitetään exceliin myöhemmin.


Metsävara- ja erityispiirretiedot

Metsävaratiedot

Metsävaratietoja tässä yhteydessä ovat: kuviot (jotka voidaan ryhmitellä kiinteistöittäin ja palstoittain), kuvion perustiedot, kuvion paikkatieto, kuvion puustotiedot (ositekohtaiset tiedot, kuollut puusto, yhteenveto, runkolukusarja, runkolukusarjaositteet), kuvion toimenpiteet (hakkuut ja metsänhoitotyöt sekä toteutetut että suunnitellut), kuvion vaihtoehtoiset toimenpideketjut (hakkuu- ja metsänhoitotyöketjut) ja kuvion erityispiirteet.

Sanomien versiotaulukossa Metsävaratieto-sanomaversioiden kirjaintunniste on MV.

Erityispiirretiedot

Erityispiirretietoja tässä yhteydessä ovat: luokitellut pistemäiset, viivamaiset ja aluemaiset erityispiirteet. Erityispiirreluokittelu on laaja kattaen mm. eläimistön, kasviston ja sienestön sekä lukuisia kohdeluokkia toiminnanohjaukseen, puukauppaan, kaavoitukseen tai muihin vastaaviin liittyen.

Sanomien versiotaulukossa Erityispiirre-sanomaversioiden kirjaintunniste on EP.Metsäkeskussanomat

Metsäkeskussanomien metsätietostandardiin liittyvät tekniset ohjeet on koottu tälle sivulle. Sanomakohtaisiin ohjeisiin pääset Metsätietostandardisanomien versiotaulukon Yksityiskohtaiset tiedot -sarakkeen linkistä kunkin sanoman riviltä.

Metsäkeskus ohjeistaa omilla sivuillaan tarkemmin mm. tiedonsiirtoon liittyvistä seikoista. Tästä linkistä pääset lukemaan Metsäkeskuksen tuottamaa tähän liittyvää materiaalia.

Sanomien kirjoittamisessa, lukemisessa ja tulkinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin ohjeisiin ja esimerkkisanomiin ja sisältöihin:

 • Metsäkeskussanomien paikkatietojen soveltamisohjeet (päivitetty 25.4.2017)
 • Juurielementin sisältöön löytyvät esimerkit kunkin sanoman Yksityiskohtaiset tiedot -sarakkeesta
 • Esimerkkisanomat
 • XML-sanoman encoding = ”UTF-8” tai ”ISO-8859-1”. Näistä suositeltavampi on ”UTF-8”.
 • Metsäkeskus yhdistää metsäkeskussanomissa liikkuvat toimijatiedot oman asiakasrekisterinsä tietoihin. Asiakasrekisterin tiedot perustuvat väestörekisterikeskuksen tietoihin.
  Jotta tietojen liittäminen voidaan tehdä nopeasti ilman manuaalisia välivaiheita, on ensiarvoisen tärkeää, että toimijatietoihin liitetään aina kun mahdollista henkilöiden tapauksessa henkilötunnus ja organisaatioiden tapauksessa yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus). Mikäli tämä ei olisi jostain syystä mahdollista tulisi henkilötoimijan tapauksessa etu- ja sukunimi eritellä erikseen niille tarkoitettuihin tietokenttiin (FirstName ja LastName). Nimen esittämistä yhdessä kentässä (WholeName) ei suositella, koska tämä johtaa monessa tapauksessa manuaaliseen selvittelyyn. Edellä mainittuja suosituksia noudattamalla Metsäkeskus pystyy takaamaan tehokkaamman ja nopeamman tietojen käsittelyn, näin asioiden käsittely tulee hoidetuksi osapuolten näkökulmasta tehokkaasti.

Metsäkeskussanomia ovat:

Metsänkäyttöilmoitus

Sanoma sähköiseen metsien käytön ilmoittamiseen. Sanoma löytyy versiotaulukosta versiotunnisteella MKI.

Kemera-sanomat

Sanomat on tarkoitettu sähköiseen asiointiin rahoitushakemusten osalta. Sanomat eivät kata kaikkia rahoitushakemustyyppejä eli vain osa hakemuksista voidaan hoitaa näillä sanomilla. Kemera-sanomia ovat:

 • Kemera-hakemus. Versiotunniste sanomien versiotaulukossa KMRHA. Hakemus tehdään ennen toimenpiteen aloittamista.
 • Kemera-toteutusilmoitus. Versiotunniste sanomien versiotaulukossa KMRTI. Toteutusilmoitus tehdään hakemuksen mukaisten töiden toteuttamisen jälkeen.
 • Kemera-päätös. Versiotunniste sanomien versiotaulukossa KMRPS. Kemera-hakemuksiin ja toteutusilmoituksiin liittyvät päätökset.
 • Kemera-maksatussanoma. Versiotunniste sanomien versiotaulukossa KMRMA. Kemera-tukien maksuun liittyvät tiedot.

Tarkastustiedot

Sanoma Metsäkeskuksen suorittamien tarkastusten yhteydessä kerättyjen tietojen siirtämiseen. Sanoma löytyy versiotaulukosta versiotunnisteella MKTT.

Hirvivahinkoilmoitus

Sanoma sähköiseen hirvivahingon ilmoittamiseen. Sanoma löytyy versiotaulukosta versiotunnisteella HVI.

Omavalvontatiedot

Sanoma sähköiseen omavalvontatiedon siirtämiseen Metsäkeskukselle. Sanoma löytyy versiotaulukosta versiotunnisteella MKOVT.

Metsävaratietojen päivityspyyntö

Sanoma sähköiseen asiointiin metsävaratietojen päivitystilanteissa. Sanomalla esitetään Metsäkeskukselle päivityspyyntöjä määriteltyä aluetta koskien (hakkuu tai metsänhoito toteutettu, puustotiedot mitattu tms). Tiedot päivitetään Metsäkeskuksen periaatteiden mukaisesti. Sanoma löytyy versiotaulukosta versiotunnisteella MKMVTP.

Metsäkeskussanomien palauteviesti

Sanoma toimii tiedonsiirtojen teknisen kuittauksen sanomana. Sanoma sisältää tiedonsiirron tiedot ja mahdolliset virheviestit. Sanoma löytyy versiotaulukosta versiotunnisteella MKP.


Puukauppa ja metsänhoito

Puukaupan ja metsänhoidon -sanomakokonaisuus mahdollistaa puukaupan ja metsänhoitopalveluiden kaupankäynnin tarjousprosesseineen. Kokonaisuuden tietosisällöt kattavat mm. seuraavat aiheet: toimenpide / metsävarakuviot tietoineen (vrt. metsävaratietojen sanoma), tarjouspyynnön, tarjouksen, sopimuksen, mittaustodistuksen ja maksuerien tiedot.

Muutosesitykset / tulevat muutokset

Puukaupan ja metsänhoidon sanomat

Sanomat löytyvät sivuston versiotaulukosta sanomaryhmästä ”Puukauppa ja metsänhoito”.


Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardit (WoodForce)

Tässä osiossa julkaistaan korjuun yleisen sovelluspalvelun sanomaluonnokset. Tässä osiossa toistaiseksi vain työversioita.

Sanomakuvaukset 22.12.2014
Sanomakuvaukset (45 kpl excel-tiedostoja).

Koodistot 22.12.2014
Koodistot (2 kpl excel-tiedostoja). Mukana on kaksi versiota: 1) toisessa edelliseen versioon tehdyt muutokset näkyvissä ja 2) toinen ns. ’clean –versio’ josta muutosmerkinnät poistettu.

Sanomien elementtien nimien käännösehdotuksia
Käännösehdotukset (zip, 6 kpl excel-tiedostoja) (Lisätty 31.7.2014).