PAIKKATIETOANALYYSIT

PAIKKATIETOANALYYSIT - PALVELUJEMME YDIN


Tarjoamme monipuolisia analyysiratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseen metsä-, maatalous- ja ympäristösektorin toimijoille. Hyödynnämme uusimpia koneoppimisalgoritmejä ja pilviratkaisuja, jotka mahdollistavat laajojen paikkatietoaineistojen yhdistämisen ja jatkojalostuksen nopeasti asiakkaan tarpeita vastaaviksi analyysituotteiksi.SATELLIITTIDATASTA PAIKKATIEDOKSI


Viime aikoina olemme keskittyneet erityisesti Sentinel-tutkasatelliittidatan ja dronedatan hyödyntämiseen metsien inventoinnissa ja muutostulkinnassa sekä maanviljelyssektorilla viljelykasvien monitoroinnissa. Analyyseissä käytämme myös optisia satelliittikuvia (Sentinel 2, Landsat) sekä muuta kaukokartoitusaineistoa (LiDAR, ilmakuvat, kaupalliset satelliittidatat) ja yhdistämme niitä muihin paikkatiedon big data -lähteisiin, kuten käyttäjien omiin havaintoihin, avoimiin kartta-aineistoihin (MML, Inspire), säädataan ja asiakkaan omiin aineistoihin.

Analyysituotteita on saatavilla havainnollisten teemakarttojen muodossa (WMS/WFS) tai reaaliaikaisen laskentapalvelun kautta käyttäjän antamalle aluerajaukselle.


Analyysituotteemme ovat täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin ja ne voidaan sisällyttää sekä Bitcompin omiin että kolmannen osapuolen web- ja mobiilisovelluksiin rajapintojen kautta.

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ

MUUTOSTULKINTAPALVELU


Säästä aikaa ja rahaa keskittämällä maastotyö oikeille alueille. Tekoälyn avulla prosessoitu satelliittidata mahdollistaa aiempaa nopeamman, automaattisen ympäristön tilan seuraamisen. Näin esimerkiksi myrsky- ja hyönteistuhot voidaan arvioida nopeasti.

Kaukokartoitusdatan analysointia voidaan hyödyntää myös muun muassa hiilensidonnan optimointiin yhdistämällä sitä hiilitasemalleihin.

Kesäkuun alusta asti tuotannossa olleen muutostulkintapalvelun seuraavat kehitysaskeleet ovat ominaisuuksien lisääminen nykyiseen palveluun ja palvelun integrointi toisiin palveluihin, esimerkiksi karttakerroksena WoodsAppiin. Palvelu on myös laajennettavissa ulkomaille.


OTA YHTEYTTÄ
Muuttunut alue merkittynä ilmakuvaan

ESIMERKKEJÄ ANALYYSIPROJEKTEISTAMME


Dronejen käyttö metsänhoitotoimenpiteiden laadun valvonnassa
LaatuKuva-hanke

Lue lisää

Metsien monilähdeinventoinnin pilotti Saksassa, jossa yhdistimme maastomittauksia, drone-datasta johdettuja tunnuksia ja Sentinel 2 -satelliittidataa

Lue lisää

Myrskytuhojen tunnistaminen ja ympäristöriskien kartoitus drone- ja satelliittiaineistoista

Maaseutu 2.0 pilottihanke Suomessa

Lue lisää

Lumituhojen tunnistaminen Sentinel 1- tutkakuvia hyödyntäen
2018 talven lumituhot Itä-Suomessa

Metsän arvon laskentapalvelu, jota käyttää mm. OP-Metsä

Lue lisää

Viljelyalueiden monitorointi ja kasvilajien tunnistus Sentinel 1 -tutkakuvilta
 
Drone-pohjainen metsävarojen kartoitus ja puulajitunnistus koneoppimisen avulla
Pilotit Suomessa ja Saksassa

Lue lisää


 


Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopivat analyysipalvelut


Sanna Härkönen
Kehityspäällikkö
+358 40 120 9451
sanna.harkonen@bitcomp.fi