Tutkimustulokset hyötykäyttöön – Monilähteisen metsäinventoinnin kautta tukea päätöksentekoon

Suomalainen yliopisto- ja korkeakoulututkimus on huippuluokkaa, mutta vain harvoja tuloksia päästään hyödyntämään kaupallisesti ja maksimoimaan niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus. ETLA:n (raportti 80) viimevuotinen selvitys kertoo, että noin puolet tutkijoista on tehnyt löydöksiä, joilla he uskovat olevan kaupallista potentiaalia. Valtaosa löydöksistä jää kuitenkin pöytälaatikkoon. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on asiassa takamatkalla ja tutkimuslaitosten panostukset kaupallistamiseen riittämättömät. Myös yksityisen sektorin panosta siis tarvitaan, että …

RPAS-kuvaukset monilähdeinventoinnin tarkentajana – rohkaisevia tuloksia pilottihankkeesta Saksassa

Kuvassa esimerkki WoodsApp tuotteesta Saksan tetialueella, puuston runkotilavuus maankäyttökartan päällä. Mitä tummempi vihreä, sitä suurempi runkotilavuus. Bitcompin juuri päättyneessä pilottihankkeessa tutkittiin monilähdeinventoinnin tarkentamista ja maastomittausten osittaista korvaamista RPAS-kuvausten avulla Nordrhein-Westphalenin alueella Saksassa. Tavoite oli selvittää voidaanko RPAS-kuvauksilla korvata osa metsäsuunnittelun edellyttämistä kalliista maastomittauksista RPAS-havainnoilla. Lennokkikuvaukset ja maastomittaukset tehtiin kesällä 2017 noin 100 eri kohteella. Jokaisessa kohteessa mitattiin myös 3-5 maastokoealaa …