Metsän tuulituhojen tarkastelu Sentinel-1-satelliittidatan avulla

Ilmastonmuutos on lisännyt huolta tuulituhoriskin noususta myös Suomessa, ja tuulen ja lumen aiheuttamat tuhot puustolle ovatkin olleet ajankohtaisia keskustelunaiheita metsäalalla. Tuulen ja myrskyn aiheuttaman vaurion ilmiasu ja laajuus metsässä vaihtelevat yksittäisten puiden tai puuryhmien kaatumisesta tai katkeamisesta aina pinta-alaltaan laajempien alueiden puuston myrskytuhoon (kuten esimerkiksi taannoisessa Asta-myrskyssä). Taloudelliset näkökulmat kannustavat metsänomistajia minimoimaan riskit vastuullisen metsänhoidon keinoin. Samoilla keinoilla – tuhoja …

Muutostulkintapalvelu tuotantoon

Bitcompin muutostulkintapalvelu on edennyt tuotantoon! Kesäkuun alusta alkaen muutostulkintapalvelu on valvonut viikottain Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Sentinel 2 -tutkan optisten sensoreiden tallentamaa uutta satelliittidataa havaiten automaattisesti hakkuualueet aina harvennuksista avohakkuualueisiin. Palvelu monitoroi hakkuita koko Suomen alueella kasvukauden ajan. Palvelu pyörii AWS-pilvialustalla ja hyödyntää koneoppimista hakkuiden jälkeen jäljelle jääneen pohjapinta-alan arviointiin.  Palvelun ensimmäinen asiakas on Suomen metsäkeskus, joka käyttää palvelua sekä metsänkäyttöilmoituksissa …

Myrskytuhoja tunnistamaan

Ympäristön seuranta, metsäsuunnittelu, hydrologiset tarkastelut ja monet muut ovat viime vuosina siirtyneet digiaikaan. Näistä kaukokartoitus eli tiedon hankkiminen kohteesta ilman fyysistä kontaktia on noussut keskiöön. Tekniikan kehitys mahdollistaa entistä monipuolisemmat kartoitusmenetelmät sekä kustannustehokkuuden. Kaukokartoituksessa aineiston keräys- ja tallennuslaitteisto on yleensä kiinnitettynä joko satelliittiin tai lentokoneeseen. Teknisen kehityksen myötä myös miehittämättömät, kauko-ohjattavat lennokit eli UAV:t (unmanned aerial vehicle) ovat vakiinnuttaneet paikkansa …